Over Rheon

Studievereniging Elektrotechniek

Studievereniging Rheon is de vereniging voor de studie Elektrotechniek op De Haagse Hogeschool te Delft. Rheon organiseert allerlei activiteiten voor haar leden. Denk aan een soldeerworkshop of carrière dag of minder studie gerelateerde activiteiten zoals uitjes en een kerstdiner. Er zijn elk kwartaal borrels om je tentamenverdriet weg te drinken, maar Rheon biedt ook mogelijkheden om te voorkomen dat je de hand naar alcohol zal zetten. Voorbeelden van de activiteiten kan je hier op de website vinden onder het kopje Activiteiten. Je kan bijdragen aan het organiseren van de evenementen, maar je kan natuurlijk ook alleen participeren. Wat je ook kiest, Rheon doet haar best om jou thuis te laten voelen tussen de collegezalen.

Elektrotechniek HHS Delft

De Geschiedenis

Studievereniging Rheon begint haar bestaan in 2015. En is daarmee de jongste vereniging van (De Haagse Hogeschool in) Delft. Het idee achter Rheon kwam voort uit een blokevaluatie. Er ontbrak iets op de opleiding. Veel studenten profileerde zich als draaideurstudenten, studenten waarbij de reden tot het fysiek betreden van de onderwijsinstelling puur voortkomt uit studiebelang. Onderling contact reikte dan ook niet verder uit dan de aanwezigheid in practica en colleges.

Uit ervaring van dit groepje studenten kwam een oplossing voort; een studievereniging zou dit probleem moeten tegengaan. De studievereniging heeft een significant belang bij de ondersteuning van de opleiding. Een dergelijke organisatie ondersteunt over het volledige spectrum. Bij het ontbreken van deze organisatie zal er een vraag ontstaan naar cohesie. De studievereniging zou een bevorderende werking hebben op het contact tussen de student, het onderwijs en het bedrijfsleven. Laagdrempeligheid moest hierbij het sleutelwoord zijn.

Op theoretisch vlak was de studievereniging geboren, op praktisch vlak nog niet. Er werden diverse vervolgstappen genomen om de studievereniging te verwezenlijken. Allereerst werd er uiteraard een geschikte naam gekozen. Talloze namen kwamen voorbij, maar Rheon leek het meest geschikt. Rheon was de vermannelijkte versie van Rhea, een godin uit de Griekse mythologie. Rheo betekent, stromen, wat mooi aansloot bij het vakgebied elektrotechniek. Hiernaast kon de naam Rheon herleid worden uit het component Rheostat, wat ook wel een potentiometer wordt genoemd. Dit component heeft twee uitersten waartussen elke stand mogelijk is. Met deze twee uitersten werd de onderwijskant en de cohesiekant verbeeld. Hiernaast staat de eindeloze hoeveelheid aan mogelijkheden voor zowel de mogelijkheden van de studievereniging, als die in de Elektrotechniek.

Toentertijd werd een beschrijving van Rheon opgesteld: Rheon staat voor eenheid, eenheid tussen de studenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Rheon is er zowel om het individu te verbreden als de groep te versmallen. Na het vinden van een geschikte naam en logo werd alle officiële documentatie aangemaakt, de commissies gevuld en werd de naamsbekendheid groter. Op de helft van het eerste bestuursjaar kreeg Rheon een ruimte. Dit bevorderde sterk de naamsbekendheid en cohesie onder de studenten.

Continuïteit stond zeer hoog in het vaandel gedurende het eerste bestuursjaar. Continuïteit valt te behalen wanneer er rekening gehouden wordt met zowel de organisatie als de leden. De leden zullen overtuigd moeten zijn dat het lidmaatschap bij de studievereniging waardevol is. De organisatie moet een gelijk doel delen waardoor de visie van de vereniging niet divergeert wat resulteert in een organisatie zonder gemeenschap.


Oprichters

Wij, als oud bestuur, kunnen met veel voldoening terugkijken op ons bestuursjaar. Op organisatorisch gebied is er een steile leercurve ondervonden. Wij hebben een groot scala en diverse, interessante en ondernemende studenten mogen leren kennen. Studenten die klaar stonden om medestudenten te ondersteunen en tijdens de ondersteuning niet alleen de medestudent, maar ook zichzelf ontwikkelden. Wij zijn uiterst trots op de vereniging zoals deze nu gevormd is. Hiernaast kijken wij met veel genoegen naar de ontwikkeling die Rheon doormaakt. Wij willen alle bestuursleden, commissies, leden en betrokkenen bedanken voor deze fantastische vereniging. Een vereniging waar iedereen die bijdraagt of bijgedragen heeft, in welke vorm dan ook, trots op mag zijn.

Marvin Kleijweg, voorzitter 1 e bestuur der Studievereniging Rheon Ubi concordia, ibi victoria - Waar harmonie, daar heerst victorie.

Bestuur 4


user image
Gijs van Aken
Voorzitter
"De voorzitter zorgt voor een functionerende vereniging. De Voorzitter is ook het aanspreekpunt voor externen"


user image
Steven Persoon
Secretaris
"De secretaris doet alle administratieve handelingen van de vereniging"


user image
Emiel Tesselaar
Penningmeester
"De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken van de vereniging"


user image
Golan Vegter
Commissaris Onderwijs
"De commissaris onderwijs zorgt voor een goede link tussen de studenten en de docenten. Daarnaast waarborgt de Commissaris Onderwijs de kwaliteit van de opleiding"


user image
Idan
Commissaris Activiteiten
"Alle activiteiten van de vereniging worden georganiseerd door de commissaris activiteiten"


Disputen